"ЩАСТЛИВ ДОМ ЗА ИГРИ, ЗНАНИЯ, ОБИЧ И ДЕТСКИ МЕЧТИ"

 • Д -
  Държим детето да се        чувства личност!
 • Е -
  Естетична, позитивна        образователна среда!
 • Т -
  Традиционни и съвременни        методи на обучение!
 • Е -
  Ефективност, качество!
 • Л -
  Любознателност, лоялност,        толерантност!
 • И -
  Иновации, творчество!
 • Н -
  Направеното днес още        по-добре утре!
 • А -
  Актуална, личностна        готовност за училище!
Нашия екип
Нашия екип
 • Химн на ДГ "Детелина" Бяла Слатина
 • Страници

  За контакти с нас

  Документи

  Документи на ДГ "Детелина" - Бяла Слатина

  Заповед за избран доставчик на плодове и зеленчуци, и мляко и млечни продукти
  Заповед за избран доставчик на плодове и зеленчуци, и мляко и млечни продукти
  Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, и мляко и млечни продукти
  Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, и мляко и млечни продукти
  Съобщение за обработване на лични данни
  Съобщение за обработване на лични данни
  Правилник за дейността 2017-2018 учебна година
  Правилник за дейността 2017-2018 учебна година
  Етичен кодекс
  Етичен кодекс
  Програма за предоставяне на равни възможности
  Програма за предоставяне на равни възможности
  Наредба № 26 за реда за записване и отписване
  Наредба № 26 за реда за записване и отписване
  Наредба № 5 за местни такси и цени на услуги
  Наредба № 5 за местни такси и цени на услуги
  Стратегия -2016/2020 година
  Стратегия -2016/2020 година
  Заглавие на документ
  Заглавие на документ
  Примерно заглавие на документа
  Примерно заглавие на документа
  Заглавие на документ
  Заглавие на документ
  Примерно заглавие на документа
  Примерно заглавие на документа