"ЩАСТЛИВ ДОМ ЗА ИГРИ, ЗНАНИЯ, ОБИЧ И ДЕТСКИ МЕЧТИ"

 • Д -
  Държим детето да се        чувства личност!
 • Е -
  Естетична, позитивна        образователна среда!
 • Т -
  Традиционни и съвременни        методи на обучение!
 • Е -
  Ефективност, качество!
 • Л -
  Любознателност, лоялност,        толерантност!
 • И -
  Иновации, творчество!
 • Н -
  Направеното днес още        по-добре утре!
 • А -
  Актуална, личностна        готовност за училище!
Нашия екип
Нашия екип
 • Химн на ДГ "Детелина" Бяла Слатина
 • Страници

  За контакти с нас

  За детска градина "Детелина"

  Основаването на ДГ № 3 ”Детелина” е в далечния 1 юни 1958г. в сградата на Начално училище ”Цани Гинчев” с Директор – Христана Динкова.

  През месец юли 1973г. колектива се премества в нова съвременна и слънчева сграда на ул.”Хаджи Димитър” № 116 в гр.Бяла Слатина с Директор - Атанаска Костова.

  През месец октомври 1994г. ДГ ”Детелина”, гр. Бяла Слатина продължава да функционира с две допълнителни групи във филиал - с.Търнак.

  ДГ № 3”Детелина”, гр.Бяла Слатина с филиал ДГ, с.Търнак е подготвителна институция в системата на народната просвета, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3 до 7 годишна възраст, разпределени в шест възрастови групи, като четири от тях са в ДГ № 3 ”Детелина”, гр.Бяла Слатина , а две смесени предучилищни групи във филиал ДГ, с.Търнак.

  Педагогически и помощен персонал от 27 човека се грижи с много любов и всеотдайност за 158 деца. ДГ № 3”Детелина” е на два етажа с обща застроена площ 625 кв.м. Филиал ДГ, с.Търнак също е на два етажа, от които се обитава само първия етаж с обща застроена площ от 364 кв.м. Всяка от детските градини разполага със самостоятелно кухненско помещение и локално парно. В ДГ № 3”Детелина” има обособен медицински кабинет, методични кабинети, учителска стая.

  Амбициозният екип на детската градина с подкрепата на Училищното настоятелство и всички родители се стреми да поддържа комфортна и позитивна образователна среда, подновявайки и осъвременявайки ежегодно материалната база в групите, като в две от тях това вече е реалност.

  Децата посещаващи детската градина се радват на поддържан и красив двор с обособени и оборудвани детски площадки за всяка възрастова група, както и спортна площадка, подходящи за игри и спорт на открито.

  Това е вашата детска градина!  Добавено на: 15 Септември 2022г. Прочетете повече за нас

  Оставете коментар