"ЩАСТЛИВ ДОМ ЗА ИГРИ, ЗНАНИЯ, ОБИЧ И ДЕТСКИ МЕЧТИ"

 • Д -
  Държим детето да се        чувства личност!
 • Е -
  Естетична, позитивна        образователна среда!
 • Т -
  Традиционни и съвременни        методи на обучение!
 • Е -
  Ефективност, качество!
 • Л -
  Любознателност, лоялност,        толерантност!
 • И -
  Иновации, творчество!
 • Н -
  Направеното днес още        по-добре утре!
 • А -
  Актуална, личностна        готовност за училище!
Нашия екип
Нашия екип
 • Химн на ДГ "Детелина" Бяла Слатина
 • Страници

  За контакти с нас

  ЕКИПИ 2022/ 2023 УЧЕБНА ГОДИНА

  ЕКИП ДГ "ДЕТЕЛИНА" - ГР.БЯЛА СЛАТИНА

  Директор - Мирела Неделчева
  Учители:
          Румяна Василева - Старши учител
          Андрияна Димитрова- Старши учител
          Нели Иванова- Старши учител
          Диана Димитрова - Старши учител
          Ваня Цветкова- Старши учител
          Мая Илиева-Старши учител
          Павлина Кръстева- Старши учител

          Лидия Калчева - Учител

   

  Помощник-възпитатели:
          Калинка Теркова
          Стефка Вълева
          Митка Маринова
          Евгения Тъмнишка

  Кухня:
          Славка Геловска- Готвач
          Наталия Христова-Помощник-готвач

  Касиер, домакин: Антония Калчева

  Завеждащ административна служба: Радослава Георгиева
  Гл.счетоводител: Ивка Горелска
  Огняр: Александър Братанов

                             ЕКИП ДГ "ДЕТЕЛИНА"- ДОПЪЛНИТЕЛНА БАЗА, С. ТЪРНАК 

  Директор - Мирела Неделчева
  Учители:
          Благовеста Шибилева -У
  чител
          Йорданка Динкова-Старши учител
          Диана  Йотова-Старши учител

          Ани Юлиянова - Иманова / неактивен
           Ален Миленов-Учител

   Помощник-възпитатели:

           Даниела Стефанова

  Касиер, домакин:  Мая Тошева

  Кухня: Галя Ангелова - Готвач
  Огняр: Йото Йотов