"ЩАСТЛИВ ДОМ ЗА ИГРИ, ЗНАНИЯ, ОБИЧ И ДЕТСКИ МЕЧТИ"

 • Д -
  Държим детето да се        чувства личност!
 • Е -
  Естетична, позитивна        образователна среда!
 • Т -
  Традиционни и съвременни        методи на обучение!
 • Е -
  Ефективност, качество!
 • Л -
  Любознателност, лоялност,        толерантност!
 • И -
  Иновации, творчество!
 • Н -
  Направеното днес още        по-добре утре!
 • А -
  Актуална, личностна        готовност за училище!
Нашия екип
Нашия екип
 • Химн на ДГ "Детелина" Бяла Слатина
 • Страници

  За контакти с нас

  Английски език

   

  През учебната 2017-2018 година в ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина функционират две групи по английски език за  деца от 5-7 годишна възраст с преподавател Ирена Икономова.

  Ранното обучение по английски дава възможност на децата да усвояват чуждите езици по-лесно, да го правят с удоволствие, а наученото да остане завинаги.
  Организацията на обучението и учебните материали са подбрани от преподавателката Ирена Икономова по начин, който мотивира децата и им помага да развият положително отношение към чуждоезиковото обучение, което представлява: поднасяне на езика чрез популярни детски песни и игри на английски и усвояване на основни думи и изрази, свързани с имената на животните, числата, цветовете, частите на тялото и предметите от заобикалящия децата свят.
  Чрез музика и забавни упражнения, заниманията целят да изградят у децата положителна първоначална нагласа към езика и желание за изучаването му.

   Времеви график:
  Понеделник и сряда - след обяд.