"ЩАСТЛИВ ДОМ ЗА ИГРИ, ЗНАНИЯ, ОБИЧ И ДЕТСКИ МЕЧТИ"

 • Д -
  Държим детето да се        чувства личност!
 • Е -
  Естетична, позитивна        образователна среда!
 • Т -
  Традиционни и съвременни        методи на обучение!
 • Е -
  Ефективност, качество!
 • Л -
  Любознателност, лоялност,        толерантност!
 • И -
  Иновации, творчество!
 • Н -
  Направеното днес още        по-добре утре!
 • А -
  Актуална, личностна        готовност за училище!
Нашия екип
Нашия екип
 • Химн на ДГ "Детелина" Бяла Слатина
 • Страници

  За контакти с нас

  Бюджет на детското заведение

  Бюджет на ДГ"Детелина" Бяла Слатина - 2022 година

   

  Презентация - Бюджет 2022г.
  Презентация - Бюджет 2022г.
  Отчет към 31.03.2022г.
  Отчет към 31.03.2022г.
  Презентация отчет - 31.03.2022г.
  Презентация отчет - 31.03.2022г.
  Презентация отчет - 31.12.2021г.
  Презентация отчет - 31.12.2021г.
  Отчет към 31.12.2021г.
  Отчет към 31.12.2021г.
  Презентация отчет - 30.09.2021г.
  Презентация отчет - 30.09.2021г.
  Отчет към 30.09.2021г.
  Отчет към 30.09.2021г.
  Презентация отчет - 30.06.2021г.
  Презентация отчет - 30.06.2021г.
  Отчет към 30.06.2021г.
  Отчет към 30.06.2021г.
  Презентация отчет - 31.03.2021г.
  Презентация отчет - 31.03.2021г.
  Презентация - Бюджет 2021г.
  Презентация - Бюджет 2021г.
  Отчет към 31.03.2021г.
  Отчет към 31.03.2021г.
  Бюджет финансова 2021 година
  Бюджет финансова 2021 година
  Презентация отчет - 31.12.2020г.
  Презентация отчет - 31.12.2020г.
  Отчет към 31.12.2020г
  Отчет към 31.12.2020г
  Презентация отчет - 30.09.2020г.
  Презентация отчет - 30.09.2020г.
  Отчет към 30.09.2020г
  Отчет към 30.09.2020г
  Презентация отчет - 30.06.2020г.
  Презентация отчет - 30.06.2020г.
  Отчет към 30.06.2020г.
  Отчет към 30.06.2020г.
  Презентация отчет -31.03.2020г.
  Презентация отчет -31.03.2020г.
  Отчет към 31.03.2020г.
  Отчет към 31.03.2020г.
  Отчет към 31.03.2020г.
  Отчет към 31.03.2020г.
  Бюджет финансова 2020г.
  Бюджет финансова 2020г.
  Презентация отчет 31.12.2019г.
  Презентация отчет 31.12.2019г.
  Обяснителна записка- отчет 31.12.2019г.
  Обяснителна записка- отчет 31.12.2019г.
  Отчет към 31.12.2019г.
  Отчет към 31.12.2019г.
  Отчет към 30.09.2019г.
  Отчет към 30.09.2019г.
  Отчет към 30.06.2019г.
  Отчет към 30.06.2019г.
  Отчет към 31.03.2019г
  Отчет към 31.03.2019г
  Отчет към 31.12.2018г. местна и държавна дейност
  Отчет към 31.12.2018г. местна и държавна дейност
  Отчет към 31.12.2018г. местна и държавна дейност
  Отчет към 31.12.2018г. местна и държавна дейност
  Местна дейност- отчет към 30.09.2018г.
  Местна дейност- отчет към 30.09.2018г.
  Държавна дейност - отчет към 30.09.2018г.
  Държавна дейност - отчет към 30.09.2018г.
  Местна дейност- отчет към 30.06.2018г.
  Местна дейност- отчет към 30.06.2018г.
  Държавна дейност - отчет към 30.06.2018г.
  Държавна дейност - отчет към 30.06.2018г.
  Местна дейност- отчет към 31.03-2018г.
  Местна дейност- отчет към 31.03-2018г.
  Държавна дейност-отчет към 31.03.2018г.
  Държавна дейност-отчет към 31.03.2018г.
  Местна дейност - отчет към 31.12.2017г.
  Местна дейност - отчет към 31.12.2017г.
  Държавна дейност-отчет към 31.12.2017г.
  Държавна дейност-отчет към 31.12.2017г.
  Бюджет към 30.09.2017г.-МД
  Бюджет към 30.09.2017г.-МД
  Бюджет към 30.09.2017г.-ДД
  Бюджет към 30.09.2017г.-ДД
  Местна дейност - отчет 2017г.
  Местна дейност - отчет 2017г.
  Държавна дейност-отчет 2017г.
  Държавна дейност-отчет 2017г.
  Бюджет -2017 г
  Бюджет -2017 г
  Държавна дейност - отчет 2017 г.
  Държавна дейност - отчет 2017 г.
  Местна дейност- отчет 2017 г.
  Местна дейност- отчет 2017 г.