"ЩАСТЛИВ ДОМ ЗА ИГРИ, ЗНАНИЯ, ОБИЧ И ДЕТСКИ МЕЧТИ"

 • Д -
  Държим детето да се        чувства личност!
 • Е -
  Естетична, позитивна        образователна среда!
 • Т -
  Традиционни и съвременни        методи на обучение!
 • Е -
  Ефективност, качество!
 • Л -
  Любознателност, лоялност,        толерантност!
 • И -
  Иновации, творчество!
 • Н -
  Направеното днес още        по-добре утре!
 • А -
  Актуална, личностна        готовност за училище!
Нашия екип
Нашия екип
 • Химн на ДГ "Детелина" Бяла Слатина
 • Страници

  За контакти с нас

  Документи

  Документи на ДГ "Детелина" - Бяла Слатина

  План за действие 2021 за БДП
  План за действие 2021 за БДП
  Изменение и допълнение на Наредба №5 - Протокол № 17 от 25.02.2021г. на Общински съвет
  Изменение и допълнение на Наредба №5 - Протокол № 17 от 25.02.2021г. на Общински съвет
  План за действие и финансиране-2020-2024г.
  План за действие и финансиране-2020-2024г.
  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ"ДЕТЕЛИНА"-2020-2024г.
  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ"ДЕТЕЛИНА"-2020-2024г.
  Организация на дневния режим- 2020-2021 година
  Организация на дневния режим- 2020-2021 година
  Годишен план за дейността на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина за 2020-2021 година
  Годишен план за дейността на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина за 2020-2021 година
  Програма за предоставяне на равни възмвожности и за приобщаване на децата от уязвими групи
  Програма за предоставяне на равни възмвожности и за приобщаване на децата от уязвими групи
  План за работа на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина в условията на противоепидемична обстановка обусловена от COVID-19
  План за работа на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина в условията на противоепидемична обстановка обусловена от COVID-19
  Правилник за дейността на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина за 2020-2021 учебна година
  Правилник за дейността на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина за 2020-2021 учебна година
  Мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца
  Мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца
  Информирано съгласие родител
  Информирано съгласие родител
  Заявление за издаване на дубликат на удостоверение
  Заявление за издаване на дубликат на удостоверение
  Административни услуги предоставени от ДГ"Детелина" -2
  Административни услуги предоставени от ДГ"Детелина" -2
  Административни услуги предоставени от ДГ"Детелина" -1
  Административни услуги предоставени от ДГ"Детелина" -1
  Заявление за преместване на дете от ДГ"Детелина"
  Заявление за преместване на дете от ДГ"Детелина"
  Заявление за отписване на дете от ДГ"Детелина"
  Заявление за отписване на дете от ДГ"Детелина"
  Заявление за записване в ДГ"Детелина"
  Заявление за записване в ДГ"Детелина"
  Заповед за избран доставчик на плодове и зеленчуци, и мляко и млечни продукти
  Заповед за избран доставчик на плодове и зеленчуци, и мляко и млечни продукти
  Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, и мляко и млечни продукти
  Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, и мляко и млечни продукти
  Съобщение за обработване на лични данни
  Съобщение за обработване на лични данни
  Етичен кодекс
  Етичен кодекс
  Наредба № 26 за реда за записване и отписване
  Наредба № 26 за реда за записване и отписване
  Наредба № 5 за местни такси и цени на услуги
  Наредба № 5 за местни такси и цени на услуги
  Стратегия -2016/2020 година
  Стратегия -2016/2020 година
  Заглавие на документ
  Заглавие на документ
  Примерно заглавие на документа
  Примерно заглавие на документа
  Заглавие на документ
  Заглавие на документ
  Примерно заглавие на документа
  Примерно заглавие на документа