"Кой замърсява и унищожава природата"-открита практика IV подготвителна група