Изложба базар на детско творчество " 60 години - светът през погледа на детето"