"ЩАСТЛИВ ДОМ ЗА ИГРИ, ЗНАНИЯ, ОБИЧ И ДЕТСКИ МЕЧТИ"

 • Д -
  Държим детето да се        чувства личност!
 • Е -
  Естетична, позитивна        образователна среда!
 • Т -
  Традиционни и съвременни        методи на обучение!
 • Е -
  Ефективност, качество!
 • Л -
  Любознателност, лоялност,        толерантност!
 • И -
  Иновации, творчество!
 • Н -
  Направеното днес още        по-добре утре!
 • А -
  Актуална, личностна        готовност за училище!
Нашия екип
Нашия екип
 • Химн на ДГ "Детелина" Бяла Слатина
 • Страници

  За контакти с нас

  Група "Звездичка"

  "Блестят на небето еднички
  далечни и светли звездички.
  Те имат си име - аз зная,
  но легна ли в тъмната стая
  ги гледам как кротко надничат,
  навярно света те обичат!?
  Навярно те искат полека
  да слязат по звездна пътека,
  да ни докоснат с ръчички,
  за да бъдем щастливи всички." /по Леда Милева/

   Скъпи родители!

  Вселената е безкрайна, а Млечният път е родния дом на звездите.
  "Звездите - загадъчно красиви,

  близки и далечни ни очакват!
  А ние дечица сме смели и
  към звездите, към успеха сме поели.


  ДОБРЕ  ДОШЛИ В ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА "ЗВЕЗДИЧКА"!

  Малките "звездички" от четвърта група при ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина ще блестят още по-ярко и силно, когато:
  - пораснат весели, усмихнати, радостни;
  - научат  всичко за света около тях;
  - разказват приказки;
  - спортуват да са здрави;
  - рисуват, танцуват и пеят;
  - всичко умеят, за да успеят, а когато пораснат за училище със звезден блясък да греят.

  Това ще се случва всеки ден в детската градина с помощта на професионалистите от екипа на трета група:
  - Анелия Симеонова Гечева - Старши учител
  - Павлина Евгениева Кръстева  - Учител
  - Митка Иванова Маринова - Помощник - възпитател

  Ще помагаме заедно учители и родители на нашите "звездички" - да мечтаят,  да вярват в красотата на своите мечти, та светлината, която излъчват да направи света по-мъдър, по-добър и щастлив!

  През учебната 2017-2018 година децата ще усвояват  знания, умения, компетенции с помощта на Иновативна авторска програмна система "Приказни пътечки към игри и знания" на доц. д-р Камелия Галчева, ПУ "П.Хилендарски" - Пловдив и гл.ас. Георги Галчев - "Педагогическа къща Галчев" - Пазарджик.

   Моменти от ситуациите от вътрешната открита практика по образователно направление "Български език и литература"-ядро"Свързана реч". децата съставяха разказ по картина /описание на картина/, демонстрираха диалогична свързана реч с етикетно поведение. Педагогическите ситуации проведоха  Павлина Кръстева - Учител и Анелия Гечева - Старши учител.
  В галерията на група "Звездичка":

  Най-интересни моменти от проведеното тържество в Трета група посветено на приятелството и добротата!

  Снимки от проведеното тържеството за здравето във Втора група.

  Снимки от проведения тренинг с родителите на тема: "Детската градина и семейството-споделена отговорност за развитието и просперитета на детето".

  Файлове към група "Звездичка"

  Седмична програма на ситуациите
  Дневен режим