"ЩАСТЛИВ ДОМ ЗА ИГРИ, ЗНАНИЯ, ОБИЧ И ДЕТСКИ МЕЧТИ"

 • Д -
  Държим детето да се        чувства личност!
 • Е -
  Естетична, позитивна        образователна среда!
 • Т -
  Традиционни и съвременни        методи на обучение!
 • Е -
  Ефективност, качество!
 • Л -
  Любознателност, лоялност,        толерантност!
 • И -
  Иновации, творчество!
 • Н -
  Направеното днес още        по-добре утре!
 • А -
  Актуална, личностна        готовност за училище!
Нашия екип
Нашия екип
 • Химн на ДГ "Детелина" Бяла Слатина
 • Страници

  За контакти с нас

  Това сме ние! Добре дошли при нас!

   

  Аз съм Мариета Иванова. Имам удоволствието и отговорността да съм директор на любимата за мен и предполагам не само за мен детска градина, в която е преминал почти целият ми професионален път до момента. Упорито се стремя според своите възможности и умения съвместно с екипа с който работя да направя детската градина привлекателно и желано място за Вашите деца, за Вас родителите и всички работещи в ДГ № 3”Детелина”, гр.Бяла Слатина и филиала ДГ, с.Търнак. Във връзка с това смятам за редно да Ви запозная със себе си, екипа на чиито грижи сте поверили децата си и нашите намерения за бъдещото развитие на детската градина и съвместната ни работа.

  Притежавам висше образование степен „Магистър” по специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика” и Втора професионално-квалификационна степен. Завършила съм и продължавам да участвам в различни квалификационни курсове за повишаване на компетенциите си свързани с моята управленски и педагогическа работа в детската градина.

  Вече 28 години работя в ДГ № 3 „Детелина” отначало като детска учителка до заемане на длъжността директор (след успешно издържан конкурс) от 1999г. до днешно време, като за мен винаги най-важни и ценни са били децата, екипа с който работя и Вие родителите.

  Eкипът на ДГ № 3 „Детелина” и филиал ДГ, с.Търнак с много любов и търпение, отговорно и професионално се грижи за Вашите и наши деца. Дванадесетте високо квалифицирани Учители и Старши учители с висше образование степени „Бакалавър” и „Магистър” притежават както допълнителни квалификационни степени, така и сертификати за участие в различни форми за непрекъснато професионално и кариерно развитие.

  Различни поколения, различни професионални и житейски биографии, но всички обединени в името на децата и успешното реализиране МИСИЯТА на детското заведение:

  • Да стимулира развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище съобразно Държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз, чрез използване на разнообразни образователни стратегии, съвременни технологии и интерактивни методи;

  • Да формира личности със социално поведение в съответствие с потребностите на гражданското общество, в дух на уважение към националните традиции и ценности.

  Всички ние - директор, учители и помощен персонал работейки заедно ръка за ръка с деца, родители и общественост искаме детската градина да бъде мястото, което със своята ВИЗИЯ да бъдат желана територия за децата със свой облик и привлекателност, осигуряваща равен шанс и достъп до качествено образование, индивидуален просперитет на всяко дете от предучилищна възраст, подготвяща личности с високо гражданско съзнание и ценностна ориентация.

  Искрени благодарности на общинска администрация и определени фирми, които са съпричастни към проблемите и живота в детската градина. Но най-голямата БЛАГОДАРНОСТ е за вас РОДИТЕЛИТЕ, за разбирането, подкрепата, съпричастността и личното участие във всичко, което се случва в детската градина- благотворителен базар „Рецептите на баба”, тържеството „Земята-майка на живота”, спортен празник „Здрави, силни, устремени”, куклени театри и др.

  Ежедневно ние четем в детските очи призива: „аз ви обичам много, моля ви, обичайте ме и вие”, който ни кара да бъдем все по-всеотдайни в нашата работа и верния път, който сме избрали!

  Добре дошли в ДГ № 3”Детелина”, гр.Б.Слатина и филиала в с.Търнак!

   

  Бъдете щастливи, живи и здрави!

  Мариета Иванова

   

  2012г.

  гр.Бяла Слатина  Добавено на 24 Ноември 2016