"ЩАСТЛИВ ДОМ ЗА ИГРИ, ЗНАНИЯ, ОБИЧ И ДЕТСКИ МЕЧТИ"

 • Д -
  Държим детето да се        чувства личност!
 • Е -
  Естетична, позитивна        образователна среда!
 • Т -
  Традиционни и съвременни        методи на обучение!
 • Е -
  Ефективност, качество!
 • Л -
  Любознателност, лоялност,        толерантност!
 • И -
  Иновации, творчество!
 • Н -
  Направеното днес още        по-добре утре!
 • А -
  Актуална, личностна        готовност за училище!
Нашия екип
Нашия екип
 • Химн на ДГ "Детелина" Бяла Слатина
 • Страници

  За контакти с нас

  НОВИНИ

  05.01.2023г.

  Уважаеми родители,

  от месец Януари 2023 г. започва приема на деца, родени 2020 година.

  Документите се подават от родител, съгласно Наредба№ 26 на Общински съвет гр. Бяла Слатина за приемане, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на общината. Съгласно чл. 7, ал. 2 от същата наредба срока за прием на 3 годишните деца е от месец януари 2023 г. до 15 юни 2023г.

  Екипа от висококвалифицирани педагози на Детската градина, очаква своите малки възпитаници!

   

  15.03.2022г.

   

  Уважаеми родители,
  От месец януари 2022г. започна приема на деца, родени 2019 година (3г.) и 2018г. (4г.). Документи се подават от родител или настойник съгласно Наредба № 26 на Общински съвет Бяла Слатина за приемане отписване и преместване на деца в детските градини на територията на общината. Съгласно чл.7, ал.2 от същата наредба срока за прием на 3 годишните деца е от м.януари 2022г. до 15.06. 2022г.
  ДГ"Детелина" реализира образователния процес с децата по иновативна авторска програмна система на педагогическия екип с научното ръководство на доц.д-р Камелия Галчева и гл.ас.Георги Галчев "Приказни пътечки към игри и знания".
  Екипа от висококвалифицирани педагози на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина очаква своите малки възпитаници!
  Заповядайте!
  Мариета Иванова
  Директор на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина

   

   


   

  27.04.2021г.

  "Приказки от раклата на баба" - драматизирани и представени от талантливите артисти на Трета възрастова група "Звездички"-ДГ"Детелина",Б.Слатина със старши учители Анелия Гечева и Павлина Кръстева-Горанова. 

  Снимки от тържеството можете да разгледате на Фейсбук страницата на детската градина.

   


   

  26.04.2021г.

  "Любими приказни герои гостуват на най-малките"-дейност реализирана от децата от трета възрастова група "Звездички" по повод седмицата на детската книга и в изпълнение на планираните в ДГ"Детелина" дейности по повод  Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

  Снимки от събитието можете да разгледате на Фейсбук страницата на детската градина.

   


   

  22.04.2021г.

  На 22.04.2021г. бе проведен "Маратон на четенето"-съвместна дейност на децата от Четвърта възрастова група "Снежанка" при ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина с учители Диана Димитрова и Мая Илиева и библиотекарите от НЧ"Развитие-1892", гр.Б.Слатина. Интересно и забавно е в детската библиотека сред много книги и прочетени приказки! Децата останаха доволни и благодариха за посрещането!

  Снимки можете да разгледате във Фейсбук страницата на детската градина.

   


   

  23.04.2021г.


  На 22.04.2021г. бе проведено пролетно тържество във Втора възрастова група "Пчелички" при ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина със старши учители Нели Иванова и Ваня Цветкова.

  Снимки от тържеството можете да разгледате във Фейсбук страницата на детската градина.

   


   

  31.03.2021г.

   Уважаеми родители,

  Във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната и съгласно Заповед № РД-01-194/30.03.2021г. на Министъра на здравеопазването от 05.04.2021г. "се допуска изключение от забраната по отношение на посещенията в детските градини".
  На основание на това ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина и допълнителна база, с.Търнак започват да функционират с пълен капацитет деца от посочената по-горе дата. На 05.04.2021г. (понеделник) очакваме нашите възпитаници в детската градина при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.
  Приятен ден и бъдете здрави!
  Мариета Иванова
  Директор на ДГ"Детелина",
  гр.Б.Слатина

   

     09.03.2021г.

  Уважаеми родители,

  С решение №336 от 25.02.2021г. на Общински съвет Бяла Слатина е извършено изменение и допълнение на Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина. С Протокол №17 от 25.02.2021г. от заседание на Общински съвет  Бяла Слатина може да се запознаете в раздел "Документи".

   


  11.02.2021г.
  За втора поредна учебна година ДГ "Детелина", гр. Бяла Слатина и допълнителна база- с. Търнак успешно реализират дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен разтеж" съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  Старшите учители Диана Йотова, Анелия Гечева, Диана Димитрова са ръководители на три възрастови групи деца, осъществяващи обща подкрепа чрез допълнително обучение по български език - Дейност 1 от проекта. 

  По Дейност 2  ежемесечно се обезпечават средствата за такси на детските градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи.

  Снимки от реализирани дейности с децата можете да разгледате във Фейсбук на ДГ "Детелина".

  Мариета Иванова

  Директор на ДГ "Детелина",

  гр. Бяла Слатина


   

  01.02.2021г.

  През учебната 2020-2021 година педагогическият екип на ДГ"Детелина"  целенасочено работи с децата в иновационна образователна среда, създавайки подходящи организационни условия за   приложение на компетентностния подход,  целящ познавателно развитие на децата чрез системата STEM.

  След проведена квалификация с доц.д-р Камелия Галчева, в края на месец януари 2021г. на вътрешна открита педагогическа практика учителите успешно и емоционално за децата демонстрираха приложението на проектната дейност за формиране на изследователско поведение чрез  различни експерименти- основа на прилаганата в детската градина STEM система.

  Снимки можете да разгледате на facebook страницата на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина.

  Мариета Иванова

  Директор на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина


   

   

  21.12.2020г.
   
  Уважаеми родители,
   
  Съгласно Заповед № РД-01-718/18.12.2020г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677/ 25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването срока на въведените противоепидемични мерки се удължават считано до 31.01.2020г. От 4.01.2020г. се възобновяват посещенията в детските градини. Екипът на детската градина очаква с нетърпение тази дата, за да бъдем отново заедно с нашите малки възпитаници, които за това дълго време, през което не сме реално заедно те много ни липсват!
  От екипа на детската градина и мое име пожелавам на Вашите семейства коледните празници да данесат много любов и хармония в дома, сбъднати мечти на всеки, здраве и щастие и повече поводи за усмивки през цялата година!
  Весела Коледа и щастлива Нова 2021 година!
  Мариета Иванова
  Директор на ДГ"Детелина"-Б.Слатина

   

   


   

  29.06.2020г.

  29 юни 2020г.  е обявен за Ден на безопасността на движението по пътищата на Р.България. По този повод в ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина и допълнителна база, с.Търнак бе проведено тържество под надслов "Щом правилата зная, спокойно ще играя" . Децата от всички възрастови групи показаха своите знания по БДП, карайки майсторски велосипеди, тротинетки, спазвайки правилата за безопасност, а малките от първа и втора група представиха своите знания за светофара в игрите  "Малки автомобилисти" и "Да направим светофар".

  Децата от Четвърта подготвителна група "Плодчета" със своите верни отговори на въпросите в Триз играта "Това да-това не" показаха, че са готови за училище и постъпване на есен в първи клас.

  Снимки от събитието можете да разгледате във Фейсбук страницата на детската градина.

   


  22.05.2020г.

  Уважаеми родители,

  Съгласно Заповед № 243/21.05.2020г. на Кмета на Община Бяла Слатина ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина и допълнителна база ,с.Търнак ще възобновят приема на децата считано от 26.05.2020г.  при стриктно спазване на Мерките за организиране на дейностите в детските градини след възстановяване на приема на деца издадени от Министъра на здравеопазването и след попълване на декларация по образец за съгласие от страна на родителите.

  Макар, че детската градина отваря за посещение на деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда е домашната.Затова Ви препоръчвам децата, за които има възможност да се грижи възрастен , да останат в къщи. Детска градина "Детелина", гр.Б.Слатина ще функционира с четири възрастови групи с брой на децата между 12-16 деца в група, а допълнителна база, с.Търнак с две Смесени възрастови групи със същия брой деца в група.

  Нека заедно да спазваме стриктно мерките и изискванията посочени в тях, в името на децата и доброто на всички- семейства и персонал на детската градина!

  Конкретните мерки за организиране дейността на ДГ"Детелина" и бланката за информирано съгласие на родител ще намерите  в раздел "Документи" на сайта.

  Бъдете здрави!

  С уважение,

  Мариета Иванова

  Директор на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина

   


   

  02.04.2020г.

  Уважаеми родители,

  Предвид създадената кразисна ситуация в страната и преустановяване дейността на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина и допълнителна база, с.Търнак, от 06.04.2020г. до 10.04.2020г. започваме събирането на такси за м.февруари (които не са платени) и м.март 2020г. Касиер - домакините ще бъдат в детските градини във времето от 8.30ч. до 15.00ч. при съблюдаване на всички мерки за безапосност. Родители ще се допускат по един, желателно оборудвани с маски.

  Желая Ви много здраве, приятен и спокоен ден в домовете!

  Мариета Иванова

  Директор на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина

   


   

  26.03.2020г.

  Уважаеми родители,

  Със своя Заповед № РД-01-154/26.03.2020г. Министъра на здравеопазването удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително. Както и до сега своевременно ще Ви информирам за евентуални последващи промени! Вярвам и се надявам това да е последния срок, след който отново ще бъдем заедно всички- деца, родители и екип на детската градина! Отново здрави и готови за занимания, песни и игри!

  Желая Ви здраве, търпение и спокойствие! Заедно ще се справим!

  Мариета Иванова

  Директор на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина

   


   

  13.03.2020г.

  Уважаеми родители,

  Съгласно Заповед № РД-01-124/ 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването Ананиев се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Рупублика България, които включват преустановяване посещенията на децата в детските ясли и детските градини до 29.03.2020г. Следователно и ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина, както и допълнителна база, с.Търнак няма да работят за посочения период!

  Във връзка с обявеното извънредно положение своевременно ще Ви информироме за периода на преустановяване на дейността ни, както и текущи други промени.

  Моля, спазвайте стриктно всички инструкции на Централния оперативен щаб, Министерство на здравеопазването и МОН и следете дадената от тях информация и препоръки!

  За повече информация се обръщайте към учителите на групи, както и към мен на тел.:0898560354.

  Нека заедно проявим дисциплина и отговорност, за да запазим както нашето здраве, така и здравето на всички наши близки и приятели!

  Желая Ви здраве и спокойствие!

  Мариета Иванова

  Директор на ДГ"Детелина"


   

  09.03.2020г.

  Уважаеми родители,

  ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина няма да работи за времето от 10.03.2020г. до 13.03.2020г. включително. Очакваме Вашите деца, както и децата посещаващи допълнителна база с.Търнак на 16.03.2020г., като двете детски градини ще работят с пълен капацитет съобразно броя на децата при стриктно спазване разпоредбите регламентирани в Заповед № РД09-606/09.03.2020г. на Министъра на образованието и науката, Заповед № РД-01-114/05.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 113/09.03.2020г.на Кмета на Община Бяла Слатина.

  Мариета Иванова

  Директор на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина

   

   


   

  17.09.2019г.

  На 16.09.2019г. в детска градина "Детелина", гр.Бяла Слатина тържествено бе открита новата учебна 2019/2020 година. Тържеството е част от въведената ритуализация в детската градина. Възпитаниците на ДГ"Детелина" от IV подготвителна за училище група "Плодчета" поздравиха всички присъстващи деца и родители с прекрасни стихотворения и песни. А деца от III група "Снежанка" изпълниха танца "Пчелички".

  Екипът на детската градина и децата посрещнаха с аплодисменти най малките деца от груга "Звездички". В края на тържеството минавайки под красивата цветна арка директора на детската градина пожела на всички деца да запазят жизнерадостта и усмивките си, да изживеят незабравими дни в детската градина, нови приятели и успешни първи стъпки в опознаването на света.

  Снимки от събитието може да разгледате в раздел Галерия.


  14.09.2019г.

  Панаир гр.Бяла Слатина 2019г.
  Празник организиран от Местна Инициативна Група в месността "Лесопарка". Успешно участие на ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина и допълнителна база с.Търнак в базар на домашни консерви и изложба "Есенно плодородие"!

  Успешно първо място в състезанието за разнообразно напълнени, красиво аранжирани и вкусни чушки за нашата готвачка Наталия Христова! Отново ДГ"Детелина" е на първо място!

  Снимки от събитието може да разгледате в раздел Галерия.

   


  ПОКАНА

  Уважаеми родители,

  Заповядайте в ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина на 16.09.2019г. от 10:30 часа за официално откриване на учебната 2019/2020 година. Настоящият празник е част от въведената ритуализация в детската градина. Екипа на детската градина и децата Ви очакваме, за да преживеем заедно този тържествен момент!


   28.08.2019г.

  Уважаеми родители,

  Във връзка с началото на новата учебна 2019/2020 година и необходимостта от частичен ремонт и хигиенизиране на помещенията на ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина и допълнителна база с.Търнак ви уведомяваме, че двете детски градини няма да работят с деца за периода от 02.09.2019г. до 13.09.2019г. включително.

  Очакваме вас и вашите деца на 16.09.2019г.


  23.05.2019г.

  На 23.05.2019г. в ДГ"Детелина", гр. Бяла Слатина тържествено бе отпразнуван предстоящия празник 24 май - "Ден на славянската писменост и култура". Тържеството е един от ритуалите въведени в детската градина от 2008 година и в изпълнение на стратегията за развитие на детското заведение. Децата от четвърта подготвителна група "Пчелички" тържествено предадоха знамето на детска градина "Детелина" на своите последователи - бъдещата четвърта подготвителна група "Плодчета". Ритуализацията има за цел да възпита в децата национална гордост, самосъзнание и преклонение пред делото на братята Кирил и Методий.

  Снимки от събитието може да разгледате в раздел Галерия.

   


  21.05.2019г.

  На 21.05.2019г. в ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина бе проведен празника "Парад на приказните герои" с децата от всички възрастови групи. Възпитаниците на детската градина преоблечени като принцеси, принцове, герои от приказките "Пинокио", "Пипи Дългото чорапче", "Златното момиче", "Червената шапчица" рецитираха и пяха, а малките артисти от детска театрална формация "Буратино" с ръководител г-жа Румяна Василева - Старши учител драматизираха приказката "Сливи за смет". Представиха се и децата участващи във вокална група "Детелинки" с ръководител г-жа Мая Илиева - Старши учител с песента "Приказките". Танците "Козлета"(Първа група), танц на "Цветята" и танц на "Патетата"(Втора група), както и парада на всички приказни герои в края на празника създадоха емоционално и вълшебно настроение във всички участници и присъстващи гости.

  Снимки от празника може да разгледате в раздел Галерия.


  17.05.2019г.

  На 17.05.2019г. по традиция бе проведена  екскурзия до гр.Плевен с децата от четвърта подготвителна за училище група "Пчелички" при ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина. Посетени бяха художествения музей Панорама "Плевенска епопея 1877г." и парк "Кайлъка". Децата бяха впечатлени, както от макетите и картините пресъздаващи освобождението на град Плевен по време на Руско-турската освободителна война, така и от представителите на различните животински видове в зоопарка на парк "Кайлъка".

  Снимки от събитието може да разгледате в раздел Галерия.


   14.05.2019г.

  ДГ"Детелина", гр. Бяла Слатина обявява набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, и мляко и млечни продукти по схеми "Училищен плод" и "Учелищно мляко", съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на посоченото в учебните заведения.

  С обявата може да се запознаете в раздел "Документи".


   

  25.04.2019г.

  На 25.04.2019г. деца от арт ателие "Цветна магия" с ръководител г-жа Ваня Цветкова при ДГ"Детелина", град Бяла Слатина с голяма радост и ентусиазъм участваха в инициативата на Кмета на община Бяла Слатина за боядисване на яйца на тема: "Шарен великден" по повод предстоящите Великденски празници. За своите творения всички участници получиха грамоти от Кмета на общината. Екипът на детската градина пожелава на всички деца и родители весели и светли Великденски празници.

  Снимки от събитието може да разгледате в раздел Галерия.


  24.04.2019г.
  На 22.04.2019г. Център за подкрепа за личностно развитие - общински детски комплекс гр. Козлодуй награди ДГ"Детелина", гр. Бяла Слатина и Мария Йозова възпитаничка на детската градина и участник в арт ателие "Цветна магия" с ръководител г-жа Ваня Цветкова, за участието си в XVI Областен конкурс за детска рисунка "Ние - децата".

  Снимки от събитието може да разгледате в раздел Галерия.

   


  25.03.2019г.

  На 22.03.2019г. деца от ДГ"Детелина", гр. Бяла Слатина отново бяха гости на НЧ"Развитие - 1892г.", гр.Бяла Слатина по покана на библиотеката при читалището. Поводът бе откриване на изложба с детски рисунки "Празник на пролетта", организирана от библиотеката и подредена от уредника на галерията Марио Беров. В нея участват всички детски градини на територията на община Бяла Слатина. С танци, песни и стихчета децата от детска градина "Детелина" заедно с детска градина "Незабравка" поздравиха гостите, дошли на 22 март. Вокална група "Детелинки" с ръководител Мая Илиева изпълниха песента "Пролетна забава", а децата от детска театрална формация "Буратино" с ръководител Румяна Василева стихотворението "Пролет". "Радвам се, че наред с картините на известни художници имах възможността да подредя и произведения на наши, белослатински деца. Благодаря ви, млади таланти! Благодаря и на вашите учителки за техния труд!", сподели господин Беров при откриването на изложбата. Изложбата ще бъде в галерията до края на месеца.

  Снимки от събитието може да разгледате в раздел "Галерия".


   

   22.03.2019г.

  На 20.03.2019г. децата от четвърта подготвитилна група "Пчелички" при ДГ"Детелина", гр. Бяла Слатина посетиха изложбата, под наслов "Престилчена феерия", която бе открита на 1-ви март в "Художествената галерия" при НЧ"Развитие - 1892г.", гр.Бяла Слатина. Децата се запознаха с фолклорните традиции съхранявани от векове в нашия роден край. Също така с голям интерес разгледаха и Художествената галерия с картини на наши известни художници. Марио Беров - уредник на галерията в НЧ"Развитие - 1892г." разкри пред децата особеностите в съчетанието на цветове и композиция в представените картини.

  Снимки от събитието може да разгледате в раздел "Галерия".


   

  21.03.2019г.

  На 20.03.2019г. децата от четвърта подготвителна за училище група "Пчелички" при ДГ"Детелина",гр. Бяла Слатина се включиха в инициативата на Кмета на община Бяла Слатина и болницата в града под надслов "Капачки за бъдещето", допълвайки "металното сърце" в центъра на града с тях. И децата от всички останали възрастови групи, родители и екипа на детската градина с голяма радост и ентусиазъм събираха разнообразни пласмасови капачки, за да се реализира успешно кампанията и да бъде закупен така нужния кувьоз за болницата в нашият град.

  Снимки от събитието може да разгледате в раздел "Галерия".


   

  01.03.2019г.

  На 01.03.2019г. в ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина по стар български обичай децата посрещнаха Баба Марта. Всички групи поздравиха любимата гостенка Баба Марта със стихотворения и песни, която закичи децата с мартенички, за да бъдат здрави, радостни, засмени, умни и добри.

  Снимки от събитието може да разгледате в раздел "Галерия".

   


  28.02.2019г.

  На 28.02.2019г. в ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина тържествено бе честван националния празник на България "3-ти март". Празничния концерт на четвърта подготвителна за училище група "Пчелички" с учители Нели Иванова и Ани Юлиянова бе представен пред децата от останалите възрастови групи и родители на бъдещите първокласници. Тържеството е част от въведената ритуализация в ДГ"Детелина", целяща развитието в децата на национално самосъзнание, национална идентичност като граждани на своята родина.

  Снимки от събитието може да разгледате в раздел "Галерия".


  20.11.2018г.

  На 14.11.2018г. в ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина бе проведена заключителна пресконференция за отчитане на проекта "60 години щастие и обич към децата", администриран от Сдружение "1-ви юни", гр.Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".

  На събитието присъстваха г-жа Наталия Костадинова - Председател на Сдружение "Първи юни", г-жа Дарина Кръстева - гл. експерт в Дирекция "Хуманитарни дейности и интеграция" на Община Бяла Слатина, членове на Училищното настоятелство и Обществен съвет към детската градина, директори и учители на детски градини в общината и много родители.

  Деца от ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина поздравиха присъстващите с кратка програма. Г-жа Мариета Иванова - Директор на детската градина презентира пред присъстващите изпълнението на проекта "60 години щастие и обич към децата" - проведени дейности и постигнати резултати. Тя подчерта, че местната общност приема положително реализацията на проекта, както и оценява високо стремежа на Сдружение "Първи юни", гр.Бяла Слатина, чрез програмата "Аз дарявам, за да правя промяната"  да стимулира доброволчеството и дарителството в името на децата.

  Снимки от събитието може да разгледате в раздел "Галерия".


   02.11.2018г.

  На 31.10.2018г. в детска градина "Детелина", гр.Бяла Слатина се проведе Есенен базар - една от дейностите на реализирания в детската градина проект "60 години щастие  и обич за децата", администриран от Сдружение "Първи Юни", гр.Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".

  Деца и родители изработиха различни есенни експонати от природни материали и кулинарни вълшебства от сезони плодове и зеленчуци.

  Снимки от събитието може да разгледате в раздел "Галерия".


   

  Тържество

  "Добре дошла, вълшебнице Есен"

  На 30.10.2018г. в ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина бе проведено тържеството "Добре дошла, вълшебнице Есен" една от дейностите от проекта "60 години щастие и обич за децата" изпълняван в детската градина по Програма за малки проекти, администрирана от Сдружение"Първи Юни",гр.Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Фондация"Америка за България". Гости на празника бяха г-жа Наталия Костадинова - Председател на Сдружение "Първи Юни", гр. Б.Слатина и много родители. Пред зрителите - деца, родители, учители и помощен персонал III подготвителна група "Плодчета" със Старши учители Румяна Василева и Андрияна Димитрова както и деца от същата група изпълниха - песни, стихотворения и танца "Минует".

  Снимки от събитието може да разгледате в раздел "Галерия".


  30.10.2018г.

  Национална седмица на четенето в детска градина "Детелина", гр.Бяла Слатина бе проведена в периода от 22 до 26 октомври 2018г.Реализирани са следните дейности:

  22.10.2018г.

  - "Любими приказни герои гостуват на най-малките"- откриване на Националната седмица в двете детски градини.

  - "Пътуващо сандъче"- сандъче с книжки за четене през седмицата, каоето гостува на първа група ( Приказки се четат в отделните групи от учители, родители, ученици, общественици).

  23.10.2018г.

  - Четене на приказки от бивши възпитаници на детскити градини в гр. Бяла Слатина и с.Търнак.

  - "Пътуващо сандъче"- сандъче с книжки за четене на децата през седмицата, което гостува във втора група.

  24.10.2018г.

  - Посещение на подготвителните групи в библиотеката на НЧ"Развитие-1892", гр.Бяла Слатина и НЧ"В.Левски-1899" с.Търнак. Драматизация на приказката "Под гъбата".

  - "Пътуващо сандъче"- сандъче с книжки за четене на децата през седмицата, което гостува в трета подготвителна група.

  25.10.2018г.

  - Четене на приказки от публични личности и общественици.

  - "Пътуващо сандъче"- сандъче с книжки за четене на децата през седмицата, което гостува в четвърта подготвителна група .

  26.10.2018г.

  - Закриване на Националната седмица на четенето с драматизацията "Свада в зеленчуковата градина"

  - "Пътуващо сандъче"- сандъче с книжки за четене на децата през седмицата, което гостува за последен ден в Разновъэрастова "А" и " Б " групи в допълнителна база, с.Търнак.

  Снимки от събитията може да разгледате в раздел "Галерия".

   


  29.10.2018г.

  СЪОБЩЕНИЕ

  Уважаеми родители,

  Заповядайте на 30.10.2018г. в ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина от 10:30ч. на тържество - "Есенно плодородие" по Програма за малки проекти, администрирана от Сдружение "1-ви юни", гр.Бяла Слатина и осъществявана с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".

   


  25.09.2018г.

  СЪОБЩЕНИЕ

  Уважаеми родители,

  На 27.09.2018г. от 17:00ч. в детска градина "Детелина", гр.Бяла Слатина ще се проведе обща и групови родителски срещи.

  Предвид необходимостта от съвместната ни оптимална организация на работа през новата учебна 2018/2019 година присъствието ви е задължително !

  МАРИЕТА ИВАНОВА

  Директор


   19.09.2018г.

  На 17.09.2018г. в детска градина "Детелина", гр.Бяла Слатина тържествено бе открита новата учебна 2018/2019 година.

  Тържеството бе една от дейностите на реализирания в детската градина  проект "60 години щастие и обич за децата", администратиран от Сдружение "Първи юни", гр.Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България.

  Гости на празника бяха г-н Петър Петров - заместник - кмет"Проекти и финанси" в Община Бяла Слатина, г-жа Наталия Костадинова - Председател на Сдружение "Първи Юни", г-жа Теодора Буковска - член на Училищното настоятелство.

  Гости и родители се насладиха на прекрасните стихотворения и песни на малките възпитаници  от IV подготвителна група "Пчелички" на ДГ"Детелина" .Присъстващите останаха въдхитени от сценичните облекла и танци на IV подготвитела група и II група "Снежанка". По традиция деца, учители и помощен персонал посрещнаха с аплодисменти най малките деца от група "Звездички". В края на тържеството минавайки под красивия цветен венец всички официални гости и директора на детската градина пожелаха на децата здраве, спокойна и успешна учебна година!

  Снимки от събитието можете да разгледате в раздел "Галерия".

   


  Съобщение

  Уважаеми родители,

  Заповядайте в ДГ"Детелина", гр. Бяла Слатина на 17.09.2018г. от 10:30ч.за официално откриване на учебната 2018/2019 година. Настоящият празник е ритуал въведен в детската градина и една от дейностите на проекта " 60 години щастие и обич за децата", администратиран от Сдружение "Първи юни", гр. Б.Слатина с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България.

  Очакваме ви!

  МАРИЕТА ИВАНОВА

  Директор

   


   

  29.08.2018г.


  Уважаеми родители ,

  Във връзка с началото на новата учебна 2018/2019 година и необходимостта от частичен ремонт и хигиенизиране на помещенията на ДГ"Детелина", гр. Бяла Слятина и допълнителна база с.Търнак ви уведомяваме, че двете детски градини няма да работят с деца от 03.09.2018г. до 14.09.2018г. включително.

  Първият учебен ден в ДГ"Детелина", гр. Бяла Слатина и допълнителна база с.Търнак е 17.09.2018г., когато очакваме нашите малки възпитаници.

  Мариета Иванова

  Директор

   


   

   

  20.06.2018г.

  Екипа на ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина пожелава на децата и техните семейства приятно лято изпълнено с много положителни емоции и вълнуващи моменти.

   


  23.05.2018г.

  ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина  отпразнува шестдесетата си  годишнина с грандиозно тържество -спектакъл под надслов "60 години щастие и обич за децата". Малките таланти на детската градина въодушевено пяха и танцуваха облечени в красивите си сценични тоалети закупени със средства по проект на Сдружение "Първи юни" и Училищното настоятелство.

  Гости на празника бяха кмета на Община Бяла Слатина инж.Иво Цветков, Веселка Борисова-Председател на Общински съвет, Боряна Петкова-Директор Дирекция "Хуманитарни дейности и интеграция", директори на детски градини и училища, много родители и други гости.

  За принос в развитието на предучилищното образование в община Бяла Слатина кмета инж.Иво Цветков удостои с грамота екипа на детското заведение и връчи на Директора Мариета Иванова почетен плакет.

  Стимки от събитието можете да разгледате в раздел "Галерия".


   

  22.05.2018г.

  В Народно Читалище "Развитие-1892", Бяла Слатина бе открита изложба базар на детско творчество на децата от ДГ"Детелина", гр. Бяла Слатина под наслов "60 години - светът през погледа на детето". Изложбата е посветена на шейсетата годишнина на детската градина .Тържеството бе открито с кратка програма от възпитаници на детското заведение.

  Гости на откриването бяха г-жа Наталия Костадинова - Председател на Сдружение "Първи Юни", г-н Иван Янков - Кординатор в сдружението , г-жа Дарина Кръстева - Главен експерт в Община Б.Слатина, бивши учители и много родители .

  Снимки от събитието в  раздел "Галерия". 

   


  07.05.2018г.

  В ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина се проведе всъпителна пресконференция за представяне на спечеления проект към Сдружение "Първи юни"- "60 години щастие и обич за децата". На събитието присъстваха г-н Иван Янков-координатор на проекта, г-жа Дарина Кръстева- гл.експерт в Дирекция "Хуманитарни дейности и интеграция" на Община Б.Слатина, членове на Училищното настоятелство и Обществен съвет към детската градина, директори и учители на детски градини в общината и много родители.

  Деца от ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина поздравиха присъстващите с кратка програма. Г-жа Мариета Иванова -директор и г-жа Диана Димитрова - Ст.учител представиха основните цели и задачи, които екипа на детската градина ще изпълни, а именно развитие личността на децата, създавайки възможност за изява на способностите и таланта им чрез закупуване на сценично облекло необходимо за празничния концерт посветен на 60 годишнината на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина.

  Снимки ще намерите в раздел "Галерия".


  30.03.2018г.

  ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина бе домакин на открита педагогическа визита на тема "Екопедагогика за доучилищна възраст за формиране на еко(био) центрично поведение" в Трета подготвителна група с учител Ваня Цветкова и Четвърта подготвителна група със Старши учител Анелия Гечева. Гости на събитието бяха нучните ръководители доц.д-р Камелия Галчева-преподавател в ПУ"Паисий Хилендарски", гл.ал.Георги Галчев, гл.експерт Дарина Кръстева в Дирекция "Хуманитарни дейности и интеграция" на Община Б.Слатина, детски учители на територията на община Б.Слатина и родители. Присъстващите и децата осъзнаха и възприеха себе си като част от природата и отговорността на всички както  за  опазването й, така и за животните в нея.

  Снимки ще намерите в раздел "Галерия"

   


  01.03.2018г.

  ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

  Баба Марта бърза, мартенички върза

  на малки и големи в ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина!

  Децата от театрална формация "Буратино", вокална група "Детелинки"

  и всички групи поздравиха любимата гостенка на тържеството в детската градина.

  Баба Марта закичи всички с мартеници- да са бели и червени, като слънцето засмени!

  Снимки от тържеството в "Галерия"

   


  15.09.2017г.

  ЧЕСТИТА НОВАТА УЧЕБНА 2017-2018 ГОДИНА!

  Уважаеми родители, колеги, мили деца!

  Най-сърдечно Ви поздравявам с първия учебен ден-15 септември и откриването на новата учебна година, ден-празничен и светъл, озарен от мечти и детски смях!

  Пожелавам на всички много здраве, воля, упоритост и успех в трудната и отговорна работа по възпитанието, образованието и отглеждането на нашите малки деца!

  Нека всички заедно да работим успешно както винаги като патньори, за да превърнем ДГ"Детелина" в истински храм на знание, радост, щастливи усмивки и детски мечти!

  Вярвам, че ще успеем заедно!

  На добър час!

  МАРИЕТА ИВАНОВА

  Директор

   


  ПОКАНА

  Уважаеми родители!

  В началото сме на новата учебна 2017/2018 година, която ще бъде тържествено открита в двора на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина от 10.30ч. на 15.09.2017г. Екипа на детската градина и  децата Ви очакваме, за да преживеем заедно този тържествен момент!


   

  01.06.2017 г.
  Ден на детето - 1 юни! За поредна година Община Бяла Слатина организира весел детски празник. Децата от ДГ"Детелина" и от база с.Търнак посетиха събитието. Участваха в игрите, а някои от тях спечелиха награди. В ателие "Рисуване на тениски" работиха и много от децата участници в проект "От ранно детско развитие към интелигентен растеж" от ДГ"Детелина" база с.Търнак. Снимки в "Галерия", както и снимки от екскурзията до Плевен по проекта.


  24.05.2017 г.
  Днес е 24 май - Ден на славянската писменост и култура. На празнично шествие.


  23.05.2017 г.

  Децата от Трета възрастова група представиха литературно - музикална  програма посветена на 24 май - Ден на славянската писменост и култура. Снимки ще намерите в "Галерия".


  22.05.2017 г.
  "Магията на здравето" - празник на здравето и спорта събра деца, учители, родители в двора на детското заведение. Много смях, стихове, гатанки, песни, състезателни игри, танци и игра за родители. Интересни моменти разгледайте в "Галерия".


  18.05.2017 г.

  Децата от ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина получиха плакет за успешното си представяне в "Общинска асамблея на детското и ученическо творчество". Поздравления за децата и техните учители! Снимки в "Галерия".

  В "Галерия" ще намерите снимки и от проведената викторина по БДП между децата от 3 и 4 ПГ.


  12.04.2017 г.

  Благотворителният Великденски кулинарен базар посветен на здравословното хранене се откри с кратко слово от Мариета Иванова - Директор на ДГ"Детелина" и емоционална музикално - поетична програма. Снимки очаквайте в "Галерия".


  13.03.2017 г.

  В периода от 1 до 10 март 2017 година в ДГ"Детелина" се случиха много интересни събития, а именно:

  На 1 март 2017 година Баба Марта върза на децата мартенички, да са бели и червени, умни и засмени.
  На 2 март 2017 година се проведе тържество посветено на 3 март - Освобождението на България.
  На 10 март 2017 година се състоя откритата педагогическа визита в III и IV възрастови подготвителни групи с основна тема "Вкусна математика", като част от практическия модел за здравно възпитание на иновативната авторска програмна система на доц. д-р Камелия Галчева - преподавател в ПУ"П.Хилендарски" и гл. ас. Георги Галчев.
  Проведеният тренинг с родителите е на тема: "Здравословното хранене на децата - съвместна грижа на детската градина и семейството."
  Мартенска изява на децата от ДГ"Детелина" с.Търнак във връзка с проект "От ранно детско развитие към образователна интеграция", по НП"Наука и образование за интелигентен растеж".
  Здравословни сандвичи направиха заедно децата от детската градина и началното училище.

  Снимки от събитията може да разгледате в "Галерия".


  22.01.2017 г.

  Част от изявата на децата от ДГ"Детелина", с.Търнак във връзка с проект "От ранно детско развитие към образователна интеграция", по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" ще намерите в "Галерия".


  03.01.2017 г.

  Честита новата 2017 година! Екипът на ДГ"Детелина" желае на всички деца и родители здраве и успехи!


  21.12.2016 г.

  Откриването на интерактивното оборудване на Трета подготвителна група "Звездичка" се състоя на 20.12.2016 г. На тържественото събитие присъстваха родители, директори на детски градини, дарители, представители на Община Бяла Слатина в лицето на г-жа Дарина Кръстева - гл. експерт в Дирекция "Хуманитарни дейности и интеграция"- функция "Образование", г-жа Теменуга Муслийска - връзки с обществеността.
  Новото, съвременно интерактивно оборудване се реализира с финансовата подкрепа на дарителите - хора с добри сърца, обичащи децата -  готови да помогнат в труден момент, а именно:
  1. Петком 2002 ООД - Пламен Петков;
  2. ЕТ"Виялишки - 90" - Антон Пенчев и Пламен Пенчев;
  3. Еварос ЕООД -Аптека "Огафарм" - Огнян Огнянов;
  4. Генислав Светлинов Георгиев - Едноличен търговец;
  5. ЕТ "Ани 25" - Ангел Ценов;
  6. ЕТ "Нешо Миранов"- Нешо Асенов Миранов;
  7. Красимир Димитров Златанов;
  8. "Селебра" ЕООД - Ива Петрова Йотова;
  9. Мария Цветанова Стоянова;
  10. Мария Димитрова;
  11. Ирена Икономова -преподавател по английски език в ДГ"Детелина";
  12. Детелина Христова - преподавател по народни танци в ДГ"Детелина";
  13. Росица Маринова - преподавател по художествена гимнастика в ДГ"Детелина";
  14. Родителите от всички групи, чиито деца посещават  ДГ"Детелина", дарили събраните средства от благотворителния Великденски базар през 2016 г. за изплащане оборудването на Трета подготвителна група "Звездичка".

  С Вашата помощ в новата приказна среда децата ще растат щастливи, умни и любознателни, като играят, учат, опознават и откриват света на детските си мечти. 
  И ОЩЕ - БЛАГОДАРИМ ВИ!


  07.11.2016 г.

  СЪОБЩЕНИЕ

  В изпълнение на чл. 11  от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата на МОН, директорът на ДГ"Детелина" свиква групови родителски срещи, както следва:
   в ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина
  - 28.11.2016 г. от 17.30 часа - Първа възрастова група;
  - 29.11.2016 г. от 17.30 часа - Втора  възрастова група;
  - 30.11.2016 г. от 17,30 часа - Трета възрастова ПГ;
  - 01.12.2016 г. от 17,30 часа - Четвърта възрастова ПГ.
   в ДГ"Детелина", с.Търнак
  - 28.11.2016 г. от 16.00 часа - Разновъзрастова "Б" група; 
  - 29.11.2016 г. от 16.00 часа - Разновъзрастова "А" група.

  Присъствието Ви, уважаеми родители, е важно и задължително! Очакваме Ви!


  31.10.2016 г.

  Допълнителната форма развлечение на тема: "Даровете на есента" посветено на плодородието на сезон есен зарадва децата от всички възрастови групи от ДГ"Детелина". Снимки в "Галерия".


  29.10.2016 г.

  Практически квалификационен семинар на тема: "Валеологичният подход при създаване и прилагане на система за здравно възпитание за децата от предучилщна възраст" се проведе с педагогическия екип на ДГ"Детелина"с доц. д-р Камелия Галчева - преподавател - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Снимки в "Галерия".


  27.10.2016 г.

  На 27.10.2016 г. децата от всички възрастови групи на ДГ "Детелина" посрещнаха за поредна година г-н Митов служител на РУП, гр. Бяла Слатина. По повод ежегодната кампания на КАТ "Децата тръгват на училище" г-н Митов завладя детската аудитория с интерактивни филми и снимки свързани с правилата на безопасното движение по пътищата. Снимки ще намерите в "Галерия".


  06.10.2016 г.

  Днес в ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина се отбеляза 6 октомври - Европейски ден на здравословния начин на живот. Детското развлечение с много състезателни игри, танци и песни бе на тема: "Рецепта за здраве". Снимки ще намерите в "Галерия".


  15.09.2016 г.

  Честит първи учебен ден и новата 2016-2017 учебна година! Снимки от откриването на учебната година може да разгледате в "Галерия".


   31.08.2016 г.

  Уважаеми родители,
  Детска градина "Детелина" , гр. Бяла Слатина започва работа с деца на 15.09.2016 г., а филиалът в с.Търнак на 07.09.2016 г.
  Тържественото откриване на новата 2016-2017 учебна година ще се проведе на 15.09.2016 г. от 10,00 часа в двора на ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина.
  Очакваме Вас и Вашите деца!


   31.05.2016 г.

  Най-интересни моменти от празничното общинско шествие и тържественото отбелязване в ДГ"Детелина" на 24 май-Ден на българската култура и славянска писменост могат да се видят в "Галерия".


   10.05.2016 г.

  Снимки от Великденски благотворителен базар в "Галерия".


  25.04.2016 г.

  Благотворителен Великденски базар ще се проведе в ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина на 28.04.2016 г. от 17,00 часа. Очакваме Ви!


  24.04.2016 г.

  Най-интересните моменти от откритата педагогическа визита в изпълнение на проект "Уча и играя, искам аз да зная" , администриран от Сдружение "Първи юни", гр.Бяла Слатина с подкрепата на Фондация "Америка за България" може да видите в "Галерия".


  17.04.2016 г.

   В изпълнение на проект"Уча и играя, искам аз да зная", който се изпълнявя по програма "Участвам-Дарявам-Променям", администриран от Сдружение "Първи юни", гр.Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България" ще се проведе открита педагогическа визита в Седмицата на "Отворените врати" в периода от 18.04.2016 г. до 22.04.2016 г., както следва:
  - на 20.04.2016 г. в III и  IV подготвителна за училище група от 9,30 часа;
  - на 21.04.2016 г. в I и  II група от 9,30 часа.
     Бъдете наши гости! Очакваме Ви!


  07.04.2016 г.
  Квалификация на педагогическия екип - лектор проф. д-р Ирина Колева. Снимки в "Галерия".


  30.03.2016 г.

  Проектът "Уча и играя, искам аз да зная", който се изпълнява по програма "Участвам-Дарявам-Променям", администриран от Сдружение "Първи юни", гр.Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България" бе представен пред учители, родители, общественост. Мариета Иванова - Директор откри събитието и съобщи, че насочеността на проекта е по посока въвеждане на нови интерактивни технологии и играчки, за по-добро качество на  образователно-възпитателния процес. Презентираха се основната цел и специфични цели, дейностите, целевите групи, очакваните резултати.  Снимки от встъпителната прескоференция могат да се разгледат в "Галерия".


  27.03.2016 г.

  Встъпителната пресконференция по повод представянето на проект "Уча и играя, искам аз да зная", който се изпълнява по Програма "Участвам-Дарявам-Променям" администриран от Сдружение "Първи юни", гр Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България", ще се състои на 29.03.2016 г. с начален час 10,30 ч.


   19.03.2016 г.

  В бр.3/март-април 2016 г. на сп. "Бърборино" е публикувана рисунката на Лидия Маринова - 5 г. от Арт Ателие "Цветна магия" към ДГ "Детелина" участвала в конкурс за детска рисунка на тема "Врабчета". Нейната художествена творба може да видите в "Галерия".


   19.03.2016 г.

  "Урок по история" - поредно занимание на децата от ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина по проект "Заедно учим, творим и се забавляваме" на НЧ "Развитие"-1892" съвместно с Общинско краеведско дружество "Сребреня" и Сдружение "Северозапад АРТ". На "Урок по история" присъстват децата от четвърта подготвителна за училище група с учителски екип - Румяна Василева - Старши учител, Андрияна Димитрова - Старши учител и Калинка Теркова - Помощник-възпитател.
  Историкът Светлина Берова -Председател на Сдружение "Северозапад АРТ" грабва вниманието на бъдещите първокласници с увлекателния си разказ за: символите на България; героизма на загиналите герои на връх Шипка и празника Трети март- Освобождението на България; Априлското въстание; подвига на Христо Ботев и неговата чета; Васил Левски и други важни имена и факти от нашата история. Емоционално - патриотичните си чувства по време на двата урока децата изливат в песни и стихове.
  Снимките за спомен от този чудесен урок по родолюбие могат да се видят "Галерия"- "Ние сме партньори" и на страницата на читалището във фейсбук.


   18.03.2016 г.

  ДГ"Детелина", гр. Бяла Слатина е партньор на НЧ "Развитие - 1892" - Бяла Слатина по проект "Заедно учим, творим и се забавляваме", изпълняван по програма "Участвам-дарявам-променям", администрирана от Сдружение "Първи юни"-Бяла Слатина  и изпълнявана с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".
  На първата обучителна среща децата се запознават със съществуващата музейна сбирка. С ококорени очи малчуганите разглеждат непознатите за тях предмети от миналото и с интерес слушат разкази за историята, за традициите и обичаите. След разглеждането на музейните експонати заниманията продължават  в "Детски отдел" на библиотеката, където се провеждат интересни разговори за мартеничките. Емоционалното настроение се повишава с  песни, стихове и отгатването на "трудни" гатанки. Изработените  красиви и интересни картички на тема "Пролет" ще бъдат показани на Великденската изложба в читалището. Снимки от съвместната дейност по проекта ще намерите в "Галерия" - "Ние сме партньори".


   08.03.2016 г.

  ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина с филиал ДГ с.Търнак спечели проект "Уча и играя, искам аз да зная", който се изпълнява по Програма "Участвам - Дарявам - Променям", администрирана от Сдружение "Първи юни", гр.Бяла Слатина и с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".

  Проект "Уча и играя, искам аз да зная" 
  Въвеждането на нови интерактивни технологии ще доведе до подобряване на качеството на педагогическия процес по всички образователни направления.
  Основна цел на проекта е подобряване и осъвременяване на образователния процес с децата в ДГ"Детелина" чрез формиране удецата на алгоритмично мислене, успешно съчетаване на игрите и екипните задачи, приобщаване на родителите към педагогическия процес.
  Дейностите предвиждат:
  1. Популяризиране на дейностите по проекта.
  2. Закупуване на интерактивни дидактични средства.
  3. Организиране и провеждане на Седмица на отворените врати.
  Целеви групи: 148 деца и 12 учители от ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина  и филиала ДГ с.Търнак; 24 родители на деца посещаващи детското заведение; Училищното настоятелство.
  Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват:
  - Изградени интерактивни дидактични кътове във всяка група;
  - Осигурен равен достъп на всяко дете до качествено образование, иновативност и ефективност в педагогическата практика;
  - Стимулиран творческия и методичен потенциал на учителите;
  - Осигурено положително взаимодействие между деца, учители, родители.
  Общата стойност на проекта е 2221,58 лв.
  Размерът на финансирането от Програма "Участвам - Дарявам - Променям" е 1877,60 лв.


   01.03.2016

  Тържествено отбелязване на Националния празник 3 март - "Ден рожден на свободата" в детската градина. Интересни моменти в "Галерия".


  01.03.2016

   В общинската изложба на 1 март 2016 г. ДГ"Детелина" се включи с интересен интерактивен макет, който  беше събрал идеите на екипа за красота и уникалност на изработените мартеници. Снимка на макета ще видите в "Галерия".


  01.03.2016

   По стар български обичай децата посрещнаха на 1 март Баба Марта. С медена питка, за да е сладка и добричка, а времето да бъде слънчево и топло. С думите "Тичайте дечица бърже, мартенички да ви вържа" любимата баба Марта закичи децата с мартенички, за да бъдат здрави, радостни, засмени, умни и добри. Снимки в "Галерия".


  В бр.2/февруари -март 2016 на сп. "Бърборино" са публикувани рисунките на Кристиан - 4 г. от II група и Василена - 6 г. от IV гр. участвали в конкурса "Вижте как греят елхите сега". Дали и животните в гората си имат свои елхи? Ще разберете като погледнете в "Галерия"- Арт-Ателие "Цветна магия".


  21.01.2016

  На 21 януари 2016 година децата от трета подготвителна за училище група "Снежанка" пресъздадоха българския народен обичай "Бабин ден". Снимки от тържеството могат да се видят в страницата на група "Снежанка". Приятно гледане!


  Отново деца от Арт Ателие "Цветна магия" при ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина спечелиха публикация на рисунка в списание "Бърборино". Имената на участниците в конкурса  за детска рисунка на тема "Моето семейство" са 9, а именно: Кристиан и Мария от II група, Диана, Мария, Илиян от III група, Виктория, Адриана, Василена и Натали от IV група. Детските творби могат да се видят и в сп. "Бърборино" бр.1/януари-февруари/2016 г. 


   20.12.2015

  Екипът на ДГ"Детелина" Ви пожелава весели Коледни и Новогодишни празници!

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
  След проведено анкетно проучване относно посещението на децата за времето от 28.12.2015 до 30.12.2015 г. Ви информирам, че броят на заявилите присъствие родители е по-малък от изискващия се минимален брой в Наредба №7/29.12.2000 на МОН. Възоснова на това ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина няма да работи за посочения по-горе период.

  На 04.01.2016 г. детската градина ще работи с пълен капацитет по групи. Очакваме Вашите деца.
                  Директор: Мариета Иванова

  Днес 17.12.2015 г. в маратона на четенето се включи и Светла Берова - общественик от Бяла Слатина. Снимки ще намерите в "Галерия".

  Благотворителният Коледен базар организиран от Училищното настоятелство приключи успешно. Благодарим на всички родители и учители участвали в това благородно мероприятие.

  Благотворителният Коледен базар продължава. Вкусни кулинарни изкушения, сувенири и коледни украси могат  да се закупят на благотворителни цени. Очакваме Ви, но снимки вече може да видите в "Галерия".

  Продължава маратонът на четенето и днес 16.12.2015 г. Любими герои от приказките "Червената шапчица" и "Житената питка" гостуваха на децата в детската градина. Двете приказки бяха прочетени от Веселка Борисова - Председател на Общински съвет Бяла Слатина. Снимки ще видите в "Галерия".

  Подарък скъп получи всяко дете от Дядо Коледа, който посети ДГ"Детелина"на 14.12.2015 г. Песни, танци, стихове, емоции. Вижте снимки в "Галерия".

  В ДГ"Детелина" се проведе Национална седмица на четенето в периода 7-12 декември 2015 г. в изпълнение на Националната стратегия на МОН за насърчаване на грамотността 2014-2020 г. В маратона на четенето взеха участие публични личности от Община Бяла Слатина:
          - Боряна Петкова - Директор дирекция "Хуманитарни дейности" към Община Бяла Слатина
          - Дарина Кръстева -  Главен експерт "Предучилищно възпитание" към Община Бяла Слатина
  Маратонът на четенето ще продължи с нови идеи и инициативи, за които ще бъдете информирани на нашия сайт. Ще бъдат интересни!
  Снимки ще намерите в "Галерия".

  Предстоящи събития с  коледно-новогодишно настроение за деца и родители:

  Благотворителният Коледен базар организиран от Училищното настоятелство на ДГ"Детелина",  ще се проведе на 15, 16 и 17 декември 2015 г. /вторник, сряда и четвъртък/ във фойаето на детското заведение. Начало на събитието - 15 декември 2015 г./вторник/ от 16.00 часа. 

  На 14 декември 2015 г. /понеделник/ ще гостува КТ "Златното ключе" - гр.Плевен с Коледната пиеса "Подарък скъп". След представлението Дядо Коледа ще раздаде желаните подаръци на всички деца, които ще стоплят сърцето на добрия старец с много песни, танци и стихотворения.

  Най-интересните моменти от проведения тренинг с родителите на тема: "Детската градина и семейството - споделена отговорност за развитието и просперитета на детето" ще намерите на страница "Групи".

  Помощният персонал в детското заведение повиши своята квалификация с тренинг на тема: "Адаптация на 3 годишните деца чрез речевото общуване". Снимки от проведения тренинг с обучител Диана Димитрова - Старши учител ще намерите в "Галерия".

  Четири деца от Арт Ателие "Цветна магия"- допълнителна дейност извън ДОИ към ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина с ръководител Илинка Горанчовска - Старши учител, спечелиха конкурса "Аз си измислям" на сп. "Бърборино". Апликациите спечелили публикация са на децата: Диана и Ивайла от II гр.,  Лидия и Мария от III гр. Снимките на детските творби  ще видите  в "Галерия" или на страниците на списанието бр.11/ноември-декември/ 2015 г. Браво на малките художници!

  На 25 и 26 ноември 2015 година в ДГ "Детелина", гр.Бяла Слатина се проведе вътрешна открита практика по образователно направление "Български език и литература" - ядро "Свързана реч" във всички възрастови групи. Снимки от педагогическите ситуации ще видите на страницата на всяка от групите.

  Децата от IV подготвителна за училище група "Плодчета" отбелязаха 21 ноември -Ден на християнското семейство с интересно тържество. Бъдещите ученици, родители и учители участваха в емоционалното събитие. Вижте снимките от него на страницата на група "Плодчета". Приятно гледане!

  "Ти не чу ли? Вятър брули жълтите листа! Иде вече отдалече, тук е есента!"
  Есента беше на гости при децата от ДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина. Тя ги почерпи с вкусни плодове. Снимки от есенното тържество ще може да видите на страница "Галерия".

   

  За децата в трета и четвърта подготвителна за училище група в ДГ "Детелина" и филиала в с.Търнак се оформиха библиотечни кътове "Моята любима книга" под надслов "Бисерче вълшебно". Това е част от дейностите и инициативите на Национален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015-2016 година. Книгите са донесени от децата от групата. Периодично ще им се четат любими приказки. Чрез тях ще се насърчава интереса към книгата за усвояване на книжовен български език и повишаване на грамотността.
  Идеята се хареса и на учителите от малките групи - I, II и Смесена "А". В тези групи също се създадоха подобни кътове. Децата с удоволствие ще слушат любими приказки прочетени от любимите книжки.

  Обичайте книгите, мили деца! Те са прозорец към света! Бъдете грамотни!

   

   Интересни моменти от тържественото откриване на новата учебна  2015-2016 година ще намерите в "Галерия".

  Честита новата учебна 2015 -2016 година. Да е мирна и успешна! На добър час!

   Откриването  на учебната 2015-2016 година ще се състои на 15 септември 2015 година от 10.00 часа в двора на детското заведение.

  Заповядайте  на тържественото събитие!


  Новини

   15.03.2022г.

   Уважаеми родители,

  От месец януари 2022г. започна приема на деца, родени 2019 година (3г.) и 2018г. (4г.). Документи се подават от родител или настойник съгласно Наредба № 26 на Общински съвет Бяла Слатина за приемане отписване и преместване на деца в детските градини на територията на общината. Съгласно чл.7, ал.2 от същата наредба срока за прием на 3 годишните деца е от м.януари 2022г. до 15.06. 2022г.
  ДГ"Детелина" реализира образователния процес с децата по иновативна авторска програмна система на педагогическия екип с научното ръководство на доц.д-р Камелия Галчева и гл.ас.Георги Галчев "Приказни пътечки към игри и знания".
  Екипа от висококвалифицирани педагози на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина очаква своите малки възпитаници!
  Заповядайте!
  Мариета Иванова
  Директор на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина

   


   

  31.03.2021г.

    Уважаеми родители,

  Във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната и съгласно Заповед № РД-01-194/30.03.2021г. на Министъра на здравеопазването от 05.04.2021г. "се допуска изключение от забраната по отношение на посещенията в детските градини".
  На основание на това ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина и допълнителна база, с.Търнак започват да функционират с пълен капацитет деца от посочената по-горе дата. На 05.04.2021г. (понеделник) очакваме нашите възпитаници в детската градина при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.
  Приятен ден и бъдете здрави!
  Мариета Иванова
  Директор на ДГ"Детелина",
  гр.Б.Слатина

   


   

  21.12.2020г.
  Уважаеми родители,
  Съгласно Заповед № РД-01-718/18.12.2020г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677/ 25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването срока на въведените противоепидемични мерки се удължават считано до 31.01.2020г. От 4.01.2020г. се възобновяват посещенията в детските градини. Екипът на детската градина очаква с нетърпение тази дата, за да бъдем отново заедно с нашите малки възпитаници, които за това дълго време, през което не сме реално заедно те много ни липсват!
  От екипа на детската градина и мое име пожелавам на Вашите семейства коледните празници да данесат много любов и хармония в дома, сбъднати мечти на всеки, здраве и щастие и повече поводи за усмивки през цялата година!
  Весела Коледа и щастлива Нова 2021 година!
  Мариета Иванова
  Директор на ДГ"Детелина"-Б.Слатина

   

   

   


  09.03.2020г.

  Уважаеми родители,


  ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина няма да работи за времето от 10.03.2020г. до 13.03.2020г. включително. Очакваме Вашите деца, както и децата посещаващи допълнителна база, с.Търнак на 16.03.2020г. , като двете детски градини ще работят с пълен капацитет съобразно броя на децата при стриктно спазване разпоредбите регламентирани в  Заповед № РД09-606/09.03.2020г. на Министъра на образованието и науката,Заповед № РД-01-114/05.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 113/ 09.03.2020г. на Кмета на община Бяла Слатина.

  Мариета Иванова

  Директор на ДГ"Детелина", гр.Б.Слатина